Om databasen

Databasen er udarbejdet af Oversættelsescentret ved Københavns Universitet og er blevet til med støtte fra Tips- og Lottomidlerne. Den er lavet med det formål at standardisere oversættelsen af den uddannelsesterminologi, der anvendes på danske universiteter, og den er først og fremmest tænkt som et arbejdsredskab for universiteternes ansatte og studerende, men er tilgængelig for alle. Ordene er indsamlet og redigeret på basis af Oversættelsescentrets egne oversættelser suppleret med relevante ordlister og ordbøger, samt danske og udenlandske uddannelsesinstitutioners websites.

Oversættelser gives på et internationalt forståeligt europæisk engelsk, i lighed med det engelsk, der anvendes i EU's databaser.

Som udgangspunkt opgives der kun én oversættelse for hvert søgeord. I tilfælde hvor der opgives to eller flere oversættelser, er der så vidt muligt foretaget en vægtning, så det er det første oversættelsesforslag, vi anbefaler, man bruger i universitetsregi.
Ved navne på organisationer, institutioner, institutter, centre etc., opgives de pågældende steders egen oversættelse. Ved stillingsbetegnelser benyttes de af Rektorkollegiet anbefalede oversættelser.

Bemærk, at Universitetsordbogen kun fungerer sammen med nogle søgemaskiner, bl.a. kan den p.t. ikke bruges med Firefox. Problemet vil blive løst snarest.