Samarbejder

Internationale samarbejder

TRACK (Oversættelsescentret) har løbende deltaget i internationale sproglige og litterære projekter:

Baltic Virtual Library

Webbaseret flersproglig litteraturantologi med bidrag fra landene omkring/og med forbindelse til Østersøen støttet af Nordisk Råd. De deltagende lande er foruden Danmark, Norge, Sverige, Estland, Letland, Litauen, Tyskland, Polen, Rusland og Island. Teksterne afspejler havets, og navnlig Østersøens, betydning for litteraturen i Norden og østersølandene. Foreløbig er der udvalgt danske tekster af H.C. Andersen, Karen Blixen, Carsten Jensen, Helle Helle, Sten Steensen Blicher, Henrik Bjelke og Klaus Rifbjerg. Teksterne optræder på engelsk samt med links til oversættelser til andre ’østersøsprog’.

Readme.cc

Et litterært flersprogligt webbaseret diskussionsforum støttet af EU (dansk, tysk, fransk, italiensk, ungarsk, tjekkisk, hebraisk, arabisk, engelsk, slovensk). Såvel læsere som professionelle kritikere anbefaler bøger med hovedvægt på litteratur fra deres respektive lande. Centret stod for redaktion af det danske site og oversættelse af udvalgte anmeldelser.

The Liffey Project

En litterær antologi på fem forskellige sprog finansieret af EU i samarbejde med partnere fra Irland, Tyskland, Østrig og Storbritannien. Sitet præsenterede rejselitteratur fra de forskellige deltagende lande, og fra Danmark deltog Carsten Jensen, Jørn Riel, Suzanne Brøgger, Jens-Martin Eriksen, Jette Drewsen, Søren Ulrik Thomsen, Jørgen Leth, Lars Bonnevie og Thomas Boberg, hvis tekster blev gengivet på dansk, tysk og engelsk. Projektet var et samarbejde med Danske Skønlitterære Forfattere, og Oversættelsescentret stod for oversættelse af den danske litteratur til de andre sprog, samt en stor del af oversættelserne fra de andre sprog til dansk. Projektet blev ledet af Irish Writers Centre i Dublin.

Delta-projektet

Udarbejdelse af en interkulturel sproglig undervisnings-cd-rom i forhandlingssprog og forhandlingsteknik. Finansieret af EU i samarbejde med partnere fra Spanien, Tyskland, Grækenland og Finland.

KU-samarbejder

Center for Sprogteknologi: LetsMT

TRACK har i samarbejde med Center for Sprogteknologi leveret et tekstkorpus til det statistiske maskinoversættelsesprojekt LetsMT. Programmet fungerer som en oversættelseshukommelse, i stil med Google Translate, som fremkommer med forslag til oversættelse på baggrund af store mængder oversat tekst. TRACK har leveret en omfattende mængde oversatte tekster inden for universitetsadministration, fx studieordninger og bekendtgørelser, til CST, som har brugt centrets tekstkorpus som et pilotprojekt til at videreudvikle programmets domænespecifikke potentiale. 

Center for Parallelsproglighed (CIP)

TRACK har leveret terminologilister til CIP til brug i deres undervisning.