Om TRACK

TRACK (oprettet som Oversættelsescentret i 1994) under Institut for Engelsk, Germansk og Romansk er en indtægtsdækket virksomhed, der tilbyder oversættelse, sprogrevision, tekstproduktion, korrektur, tekstning og terminologifastsættelse indenfor de fleste sprog. Centret arbejder for alle fakulteter på Københavns Universitet samt for andre universiteter, forskellige offentlige instanser og kulturinstitutioner, professionshøjskolerne, hospitaler, private virksomheder m.fl.

Vi har udarbejdet Københavns Universitets terminologidatabase KUlex, som nu redigeres af universitetets centrale kommunikationsafdeling, og vi har deltaget i internationale projekter støttet af bl.a. EU, fx Das Delta Konzept, The Liffey Project, ReadMe, Baltic Sea Library.

Centrets formål

  1. At være med til at højne kvaliteten af oversættelse og sprogarbejde generelt på KU ved at stille højtkvalificerede universitetsuddannede sprogmedarbejdere til rådighed for forskere og administrative medarbejdere.
  2. At promovere universitetsuddannede oversættere, der foruden den rent sproglige baggrund har et grundigt kendskab til oversættelsens kulturelle dimension. 
  3. At koble den teoretiske undervisning i oversættelse på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk med praktiske erfaringer fra oversættelsesmarkedet, til gavn for såvel studerende som undervisere på instituttet. Centret har i årenes løb haft adskillige studentermedhjælpere og praktikanter fra sprogfagene tilknyttet, ligesom Centrets medarbejdere holder gæsteforelæsninger og deltager i undervisningsaktiviteter på instituttet.
  4. At bidrage til at gøre omverdenen opmærksom på KU’s fremmedsprogsuddannelser.

Medarbejderne

TRACK ledes af centerleder Annette Lindegaard og projektleder Kirsten Nauja Andersen. Centret benytter freelanceoversættere, som kun oversætter til deres eget modersmål. Alle oversættere og sprogrevisorer har en universitetsuddannelse og er i stor udstrækning selv skribenter (journalister, forfattere, eksterne forskere m.m.).