Kontakt

TRACK – Translation Centre KU
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Københavns Universitet
Emil Holms Kanal 6
2300 København S

Lokale 24.2.58 
Telefon: +45 35 32 85 90

E-mail: track@hum.ku.dk